Общи Условия


Oбщи условия за ползване на онлайн магазин www.coronamoto.com
Моля, прочетете общите условия за ползване на онлайн магазин за мотоциклетна екипировка и протектори CoronaMoto.com. При необходимост от допълнителна информация, моля да се свържете с нас на телефони: 0878 176 064 или на e-mail: info@coronamoto.com

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1 Онлайн магазин www.coronamoto.com е собственост на ET “Корона” – Слави Маринов, Плевен, България регистрирана в Търговски регистър с единен идентификационен номер (ЕИН) 114098151 за проiзводство и дистрибуция на мотоциклетна екипировка.
1.2 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ET “Корона” – Слави Маринов като собственик на онлайн магазин www.coronamoto.com от една страна и потребителите на интернет сайта от друга. Тези условия обвързват всички потребители.
1.3 Достъпът до ресурсите на интернет магазина за некоректни пoтребители ще бъде блокиран. Акаунтите на потребители, които нарушат условията за ползване на интернет магазина, както и акаунти на потребители, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.

2. ПОРЪЧКИ
2.1 Поръчки чрез интернет сайт www.coronamoto.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
2.2 ET “Корона” – Слави Маринов може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката със или без допълнително уведомление.
2.3 ET “Корона” – Слави Маринов запазва правото си да обновява съдържанието на интернет магазина си по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
2.4 ET “Корона” – Слави Маринов си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работната седмица ET “Корона” – Слави Маринов уведомява потребителя за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

3. ЦЕНИ
3.1 Всички посочени в сайта CoronaMoto.com цени са крайни и с включен ДДС.

4. ПЛАЩАНЕ
4.1 Потребителят може да заплати цената на поръчаните от магазина мото якета, панталони и протектори, като използва заплати чрез Нложен платеж.

5. ДОСТАВКА
5.1 Доставката на поръчана чрез сайта стока се извършва от куриери за района на България. Цената на доставката е описана на: страницата на „Доставка 5.2 Сроковете за доставка на поръчани чрез сайта стоки са до 2 работни дни за района на цяла България за всички налични стоки и до 10 дни за стоки, които не са налични на склад (наличността на всяка стока е описана). ЕТ „Корона’’ – Слави Маринов си запазва правото, след като информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни.
5.3 При предаване на стоката, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, които удостоверяват точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения от потребителя адрес.
5.4 При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ET “Корона” – Слави Маринов и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ET “Корона” – Слави Маринов и/или куриера, договорът за продажба автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на потребителя, ET “Корона” – Слави Маринов задържа всички заплатени от потребителя суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

6. РЕКЛАМАЦИИ
6.1 При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката и се обади на тел: 0878 176 064. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
6.2 Ако клиента констатира дефект, който не е по причина на неправилна употреба и/или съхранение, може да направи рекламация в рамките на гаранционния срок на електронна поща info@coronamoto.com. Всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално. Изпратете ни писмо на info@coronamoto.com или се обадете на 0878 176 064 с информация за проблема. Изпращането на дефектния продукт до офиса на ЕТ „Корона’’ – Слави Маринов за проверка се заплаща от клиента.
6.3 Съгласно “Закона на защита на потребителите”, потребителят може да върне стоката на ЕТ „Корона’’ в срок от 14 дни от нейното получаване, в случай , че те на са били използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида в който са получени. Разходите за доставка за обратното връщане на продукта са за сметка на потребителя.

7. ЛИЧНИ ДАННИ
7.1 ЕТ „Корона’’ гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и личните им данни.
7.2 ЕТ „Корона’’ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство могат да изискват и събират такава информация и ЕТ „Корона’’ се задължава да предостави информацията по силата на закона.

Пожелаваме Ви приятно пазаруване!

От екипа на CoronaMoto.com